Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. apríla 2000

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Spomínam si, aké vzrušujúce bolo pre nás, keď sme boli mladí, počúvať svedectvá starších bratov, ktorých ŠTB-áci predvolávali na výsluch a páčili z nich informácie kto, kde a kedy sa stretáva a čo tam robia. Vždy som obdivoval odvahu, ktorú títo ľudia mali. To všetko trvalo až do chvíle, keď som sám musel zažiť takýto výsluch. Zrazu som sedel v miestnosti a čakal som na vyšetrovateľa a videl som svoje nohy, ako sa mi klepú od strachu. Nebolo v tom žiadne hrdinstvo, len strach a obavy, aby som nikoho neprezradil a nespôsobil mu problémy v škole či v práci, no keď vošiel vyšetrovateľ, zrazu zo mňa všetko spadlo. Boh sa ku mne postavil a zrazu som vedel, že kým On stojí pri mne, nemusím sa báť, pretože nik nie je silnejší ako On. Dnes už sa nemusíme báť vyznávať svoju vieru, ale napriek tomu sme často prestrašení a bojíme sa, či budeme mať dosť peňazí alebo sily urobiť to či ono, ale Boh stojí vždy verne pri nás, preto sa nebojme, On sa nemení, je vždy ten istý.