Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. apríla 2000

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú úprimne. V ľahkej atletike používajú špičkoví bežci, ktorí chcú prekonať svetový rekord, veľmi účinnú taktiku. Dohodnú sa s dvoma, alebo troma menej kvalitnými bežcami, aby spočiatku udávali tempo a oni bežia v ich závese. Napokon, keď už títo nevládzu, vyštartuje hlavný bežec a z celých síl trieli k cieľu. Pri dnešnej úrovni športu len takto má šancu pokoriť svetový rekord. - O podobnej taktike hovoria aj dnešné heslá. Vyzývajú nás k spoločenstvu a spoločným modlitbám. V spoločenstve je ukrytá obrovská sila, ktorá nám pomôže oveľa ľahšie prekonať všetky ťažkosti, ktoré nás na ceste životom môžu stretnúť. Len so svojimi blížnymi máme uľahčenú cestu do nebeského kráľovstva.