Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. apríla 2000

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. Ako sa cítil apoštol Pavol, ten niekdajší prenasledovateľ Cirkvi, keď potom prijal Evanjelium a zvestoval ho aj pohanom? Avšak tí poprední v Jeruzaleme to nechceli pochopiť, až o tom museli rokovať na prvom kresťanskom konvente. Zabudli na sumu Evanjelia J 3,16? Zdá sa, že zabudli. Zatiaľ prorok dávne roky pred apoštolom mohol oznamovať evanjelium, že okolo mládnika z Izajovho pňa sa budú národy zhromažďovať ako okolo práporu, ktorý ohlasuje víťazstvo. Nech je to stádočko dnes malé, maličké, ale má zapustené korene viery a v nej sa budú národy zhromažďovať a navzájom sa povzbudzovať, putovať bližšie k Bohu a už sa nepýtať, kto má odkiaľ krstný list! Večer pred ukrižovaním Pán Ježiš sedel v kruhu hriešnikov a všetkým povedal: Za vás sa vydávam na kríž smrti, kvôli vám - takým, akí ste, pripravujem hody večnej radosti... Príď aj dnes večer k stolu milosti a nepozeraj, kto a aký kľačí vedľa teba, iba ak s vďačnosťou Pánovi, že tam môže kľačať každý kajúci hriešnik. Ale áno, každý kajúci hriešnik! Ja i ty! A že neprichádza ten a tá? Nemysli na to, neukracuj sa na radosti, že tam môžeš a chceš byť ty a ten vedľa teba kľačiaci. A za tých neprítomných sa spoločne pomodlime. A skúsme im znovu pomôcť, aby tam prišli a prijali milosť nad milosť.