Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. apríla 2000

Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú! V ono ráno boli ženy smutné. / Predsavzali si, že pôjdu pomazať mŕtveho. /Ježiš, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ! / Ženy uvideli živého Pána. / Ich smútok sa premenil v radosť. / Vzkriesenie je radostiplné prekvapenie. // V ono ráno boli kňazi veselí. / Boli presvedčení, že je Ježiš mŕtvy. / Pane, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ! / Kňazi počuli od vojakov, že Ježiš vstal z mŕtvych. / Ich radosť sa zmenila v zdesenie. / Vzkriesenie ničí moc zla. // V ono ráno bol satan šťastný. / Hovoril sám k sebe: / „Zničil som vykúpenie.“ / Víťaz nad smrťou, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ! / Satan sa dozvedel o zmŕtvychvstaní. / Jeho šťastie sa zmenilo na sklamanie. / Vzkriesenie je smrťou smrti._x000D_ (J. Gnanabaranam: Môj Ježiš dnes - Veľká noc, deň prekvapení a sklamaní)