Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. mája 2000

Uvidia, čo im nebolo zvestované. Dnes je nedeľa dobrého pastiera. Je to veľmi známa téma, spája sa s ňou aj najznámejší žalm 23. Napriek tomu je veľa ľudí, ktorí ešte stále ani netušia, ani nevedia, kto to je, a že vôbec existuje dobrý pastier. Ľudia sa odovzdávajú do rúk rôznych pastierov, ktorí sú dokonca neosobní a prichádzajú v podobe rôznych trendov: honba za ziskom za každú cenu, móda za každú cenu, priateľstvo, ba i manželstvo s určitým typom ľudí za každú cenu, sloboda bez hraníc, alkohol, drogy, zlá hudba, atď. To však nie sú dobrí pastieri. Zotročujú, manipulujú človeka, vytvárajú z ľudí umelé figúrky, robotov alebo vyžité trosky. Už nehovoriac o tom, že nemajú moc ani chrániť, ani budovať osobnosť. Preto je potrebné ísť všade do sveta a roznášať zvesť o dobrom pastierovi Ježišovi, tak ako to urobili učeníci. Samozrejme sa obávame, že to, do čoho sú ľudia vkorenení, pôsobí silnejšie ako zvesť o Kristovi. Možno, ale iba naoko, a hlavne nakrátko. Zvesť o Ježišovi má najďalekosiahlejšie účinky. Pán ju môže potvrdzovať rôznymi znameniami. Len smelo choďme a zvestujme. On nás bude sprevádzať. Ľudia čakajú na dobré a láskavé vedenie, ktoré ich nevnesie do priepasti, ale k večnému blahu. Ponúka ho dobrý pastier: Ježiš!