Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. mája 2000

Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Iste každý z čitateľov tejto úvahy túži po plnom živote podľa Božej vôle, po živote, ktorý má zmysel, za ktorý sa nikdy nebude musieť hanbiť. To bolo túžbou aj veriacich v Korinte. Avšak v tomto meste a vôbec v gréckom svete prevládali iné názory a predstavy o plnom živote a tie mútili myseľ nejedného kresťana. Ideálom bol múdry človek, odchovanec gréckej filozofie, a ako taký platil za spravodlivého, dokonalého, ktorý nepotrebuje žiadneho Spasiteľa. Apoštol Pavel v snahe uchrániť kresťanov týchto mylných predstáv, pripomína im, že u nich už predsa došlo k radikálnej zmene života i zmýšľania, že oni už sú „v Kristovi Ježišovi“, že boli Ním očistení, vykúpení, že len v Ňom spočíva všetka ich nádej. Ako taký je Pán Ježiš pre nich všetkým, dokonalou múdrosťou a spravodlivosťou, do ktorej aj ich priobliekol, keď za nich zomrel na kríži. – Život „v Kristovi“ je aj pre nás jedinou cestou k plnému životu, v Ňom nájdeme splnenie každej túžby v dočasnosti i vo večnosti, aj „uzdravenie pod Jeho krídlami“ v duchovnom, a ak je to Božia vôľa, aj v telesnom živote.