Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. mája 2000

Národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil. Túžba vedieť viac, než je nám Pánom Bohom dané poznať, je prastará. Veď už v raji chceli byť ľudia „ako Boh“, a vieme, ako katastrofálne to dopadlo. Vykladanie znamení a veštenie je v Biblii zahrňované medzi „ohavnosti“ spolu s čarovaním, zaklínaním a pod. (5M 18,9-14). Pre tieto ohavné hriechy v očiach Božích boli dokonca zahnaní pôvodní obyvatelia Kanaánu. Tieto praktiky totiž, tak ako na začiatku v raji, súviseli vždy s nečistými silami a boli Izraelitom čo najprísnejšie zakázané. Žiaľ pretrvávajú až dodnes. Boží pohľad na tieto ohavnosti sa však dodnes nezmenil. Preto nás dnešné heslo varuje pred takýmto pokušením. Možno mnohí, ktorí si nechávajú veštiť alebo inakšie si zahrávajú s týmito zakázanými praktikami, považujú to len za nevinný žart, kratochvíľu a tvrdia, že tomu aj tak neveria. Tu však človek prekračuje dovolenú hranicu a neraz sa dostáva do závislosti na nečistých silách, ktoré ho môžu priviesť až k samovražde. Tu pomôže len radikálne zrieknutie sa akýchkoľvek ďalších kontaktov s niečím podobným a úprimné pokánie pred Pánom a postavenie sa na základ slova Božieho, že On „vytrhol nás z moci tmy...“ (Kol 1,13).