Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. mája 2000

Kiež by bolo ich srdce vždy také, žeby sa ma báli! „Dávajte si pozor na srdce!“ – často počujú od lekára ľudia so slabým, chorým srdcom. Je to výstraha pred možným infarktom a v konečnom dôsledku i pred náhlou smrťou. Písmo sväté nás tiež na viacerých miestach upozorňuje, aby sme si dávali pozor na srdce. Nie však z fyzického hľadiska, ale z duchovného. Srdce podľa Biblie je centrom duchovného života, dáva impulzy pre všetko naše konanie. Je zdrojom lásky i nenávisti, sebectva i obetavosti, múdrosti i nerozumnosti, viery i nevery, pokánia i pýchy. Srdcom prežívame radosť, šťastie, žiaľ i smútok. Dôležité však je, aby srdce bolo veriace, pokorné, pridržiavajúce sa Pána Boha, majúce pred Ním bázeň. Aké je moje srdce? - Pamätajme: So zdravým srdcom sa môžeme vyhnúť infarktu. Ale oveľa dôležitejšie pre nás je srdce úprimné, obmyté krvou Pána Ježiša, teda duchovne silné a zdravé. Len s takým sa môžeme vyhnúť večnej smrti.