Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. mája 2000

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom? - znie výrok Hospodinov. V súčasnosti sú hlásané rozličné učenia, teórie, prenikajú k nám nové sekty i náboženstvá. Všetky majú jeden cieľ: presvedčiť ľudí o svojej pravde a získať na svoju stranu čo najviac prívržencov. Ako sa v tom máme vyznať? Čomu máme veriť? Ako rozpoznať, čo je pravdivé? S týmto problémom sa stretávali ľudia v každej dobe. Vždy sa našli falošní proroci, ktorí ich chceli odviesť od pravého Boha. Také učenie väčšinou netrvá dlho, po čase zanikne, lebo zvyčajne stojí a padá s nejakým človekom, jeho hlásateľom. Ale zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi trvá už 2000 rokov. Prekonala všetky prekážky, príkoria i výsmech a osvedčila sa ako jediná pravá. A to preto, lebo jej základom je živý Ježiš Kristus. On je zárukou, že živou zostane až naveky. Buďme vďační, že môžeme byť jej nositeľmi a nech je pre nás vždy Božou mocou na spasenie.