Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. júna 2000

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Čo všeličo znepokojuje naše srdce?! Zložitá spoločensko-politická situácia, kriminalita, katastrofy, vojny, problémy v rodine a niekedy sa nám zdá, že ani cirkev nefunguje tak, ako by mala. Bojíme sa o svoje zdravie, o zdravie svojich blízkych, o to, či nestratíme prácu, či nás nepostihne nejaké nešťastie. Trápime sa, ako to či ono zvládneme. Kde nájsť pokoj? Niekto ide do prírody, iný sa vyberie na exotickú dovolenku, aby sa tam odreagoval, ďalší naopak – vyhľadáva spoločnosť, ktorá mu pomôže na problémy zabudnúť. Stúpa aj počet tých, čo pokoj a uvoľnenie hľadajú v alkohole či drogách. Ale to všetko trvá len krátko a človek je zas tam, kde bol. Vidíme, že svet dáva pokoj falošný. Darcom pravého pokoja je Pán Ježiš Kristus. Dáva pokoj nebeský, ktorý je trvalý. Prosme, aby nám ním naplnil srdcia. Potom nech by sa čokoľvek dialo, budeme pevne stáť a šíriť pokoj v nepokojnom svete.