Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. júna 2000

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin! Modlitba má veľkú moc. O tom by mohli svedčiť mnohí verní modlitebníci. Otvára nebesá a koná divy v živote človeka. Je to zbraň, ktorou možno vybojovať množstvo vecí. Len to nesmie byť modlitba egoistická, direktívna, ale pokorná a v mene Ježiša Krista. Posledné slovo má vôľa Otca nebeského. Nereptajme proti nej, lebo je najlepšia. Alebo má vari niekto inú skúsenosť? Buďme si istí, že Pán Boh počuje všetky naše modlitby a sám najlepšie vie, kedy a ako zasiahne. Zárukou toho sú Jeho zasľúbenia. Verme im a nechajme Ho konať v živote vo všetkom, čo robíme. A viac spoliehajme na silu modlitby ako na seba.