Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. júna 2000

Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina. Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Občas počujeme, že sa v horách stratil alebo dokonca zahynul človek len preto, že sa odklonil od vyznačeného chodníka. Podcenil nebezpečenstvo, a to sa mu vypomstilo. Aj my na ceste do večnosti mávame niekedy takéto dobrodružné sklony. Vybočíme z vyznačenej cesty a ideme sami, len tak na vlastnú päsť. Ale čoskoro zisťujeme, že to nebolo správne. Naša viera slabne, kolíše sa a môže ju zlomiť aj najmenší vietor. Oveľa rozumnejšie, aj keď sa nám možno zdá, že komplikovanejšie, je ísť vyznačenou cestou evanjelia, neodkloniť sa od nej ani naľavo, ani napravo a držať sa toho najlepšieho sprievodcu – Hospodina. On upevní našu vieru a bezpečne nás dovedie do cieľa. Cesta s Ním bude pre nás požehnaná. Len dúfajme v Neho na všetkých svojich cestách a On nám urovná chodníky.