Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. júna 2000

Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená! Je smutný pohľad na ľudí telesne postihnutých. Niektorí nemôžu na nohy a potrebujú invalidný vozík, iní sú chromí na ruky a tiež potrebujú obetavú službu najbližších. Vďaka vyspelej zdravotnej lekárskej službe, veľa i vážnejších nedostatkov možno odstrániť alebo aspoň zmierniť. Pozerám sa na obrázok z časopisu, keď odborníci druhý prst z nohy transplantovali ako palec ruky. Človek túži žiť tak, aby svojím zjavom nevyvolával pozornosť okolia. My však dobre vieme, že nejde len o telesný postih, ale aj o duchovnú nemohúcnosť a neschopnosť. Môžeme sa všetci vidieť deformovaní hriechom a tým aj vážne vnútorne postihnutí. Uspokojiť sa tým však nemožno. Treba nám prosiť o dar Svätého Ducha, aby vlial do nášho organizmu silu viery, lásky i nádeje. Urobil z nás nových ľudí, prebudených pre dobro, odpúšťanie, milosrdenstvo i nádej.