Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. júna 2000

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám. V Danielovej modlitbe sa odkrýva i náš hriech, lebo neplníme Božie príkazy. Ideme vlastnou cestou s vážnymi rizikami. Je to až hanba pre nás, keď nerešpektujeme záväznosť Božieho slova. Dokonca neraz bezohľadne po ňom šliapeme. Je ťažko potom ospravedlniť previnilca, keď vie, čo má robiť a nekoná. Dokonca s pôžitkom hreší, akoby v tom našiel skrytý zdroj náboženského prejavu. Božie slovo je však neúnavné. Preniká ako svetlo do tmy. Ako teplo do mrznúceho srdca. Mnohokrát opakuje dopravné značky života. Ako si počínať na ceste viery, aby nedošlo k havárii, ale dosiahol sa cieľ? Aj pre dnešný deň apoštol pripomína: V Ježišovi máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov. Z rána máme bystré vnímanie, čistý rozum, nuž rešpektujme to, čo je pre nás rozhodujúce.