Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. júna 2000

Môj ľud však nedbal na môj hlas. Nechal som ich teda v zatvrdilosti srdca, nech idú podľa svojich zámerov. Milé dieťa! Dnes som ti dal vzácny dar. Nový deň života. Je to deň Hospodinov, deň odpočinku. Ty už dávno vieš, že v tento deň všetci Moji verní nadšene idú do zhromaždenia, aby spievali Hospodinu nové piesne a chválili nášho Otca v nebesiach. Tam majú možnosť sa duchovne posilniť Božím slovom. Tam počujú Môj hlas, ktorý sa po stáročia zvestuje cez živé slovo - Bibliu. V množstve tvojich povinností sa stane, že zabudneš načúvať Hospodinovmu hlasu, a iné hlasy si budú nárokovať tvoj sluch. Je mi to ľúto, ale Božie slovo má pravdu, keď hovorí: „Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného“ (Ž 14,3). Preto ti aj píšem. Mám ťa rád, a záleží Mi na každom tvojom kroku. Vieš, nejedna cesta sa vidí človeku správnou, kráča po nej podľa hlasu vlastných rád, a nakoniec sú to cesty smrti. Dnes ti dávam možnosť: Vybrať si z množstva ciest, z množstva hlasov. Chcem ti pripomenúť: jedna z ciest, jeden z hlasov vedie tam, kde by som bol rád, keby si bol aj ty. Ak počuješ Môj hlas z tohto listu, nezatvrdzuj si srdce. „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje Môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so Mnou. Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so Mnou na Mojom tróne, tak ako aj Ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne“ (Zjav 3,20-21). To je moja túžba. Aby si počul môj hlas, pretože ja som prišiel, aby všetci boli spasení. Ak počuješ Môj hlas, a veríš pravde, že Ja som Syn a nasleduješ ma, máš večný život. Ale ak neposlúchaš Môj hlas - hlas Pána Ježiša, neuvidíš život. Dieťa Moje, čo urobíš?