Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. júna 2000

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Odlúčenia od rodiny, blízkych, známych a priateľov, z akýchkoľvek príčin, bývajú niekedy veľmi ťažké a človek nakoniec pociťuje vo svojom vnútri prázdnotu a potrebu vrátiť sa. Predovšetkým keď vie, že tí, od ktorých sa odlúčil, ho prijmú s láskou. Potrebu vrátiť sa pochopí až vtedy, keď si uvedomí, o čo všetko prišiel svojim odlúčením. Rovnakým spôsobom sa my ľudia správame aj k Pánu Bohu. Celými dejinami spásy môžeme sledovať, koľkokrát bol Boží ľud odlúčený od Hospodina. No nemusíme pozerať ani na dejiny spásy, stačí, ak prehodnotíme v zmysle týchto slov svoj život. Preto sa pýtam: Koľkokrát si už ty bol odlúčený od Hospodina? Navráť sa k Nemu natrvalo a On zmení tvoj údel a zotrie z očí každú slzu.