Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. júna 2000

Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a môj hrad. Je dobré mať nejaké útočisko? Samozrejme, že áno, lebo vieme, že kedykoľvek budeme potrebovať pomoc, nájdeme ju práve tu. No žiaľ, že dnes to útočisko mnohí hľadajú nie na správnom mieste a preto tak často bývajú porazení. Porazení svojím vlastným spôsobom života, ktorý sa im rozsype ako domček z karát. Veľmi dobre vieme, že keď postavíme domček z karát, je labilný. Stačí len malý záchvev, vánok či fúknutie a z domčeka ostane iba hŕba kariet. Ak nemáme svoj život zakotvený v Bohu, ak On nie je naším útočiskom, hrozí nám, že náš život vo víre každodenných starostí sa rozsype ako spomínaný domček z karát. Boh však nechce, aby sme takto skončili. On chce každého zachrániť, kto sa chce dať zachrániť. K tomu je však potrebné, aby sme v pokore srdca vo svojej modlitbe prosili i dnes so žalmistom: Buď mi skalným útočiskom.