Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. júna 2000

Oklamať chcete Boha, ako klamete človeka? Prečítané slová z knihy Jóbovej sú dosť ostrou výčitkou Jóba priateľom, ktorí ho prišli potešiť v jeho trápení a nešťastí. Prečo im Jób vôbec hovorí také ostré slová? Pretože svojimi radami sa postavili na Božiu stranu v presvedčení, že to, čo povedali Jóbovi, kvôli čomu ho postihlo toľké trápenie, je aj Božím stanoviskom. Nebola to však pravda, lebo Božie stanovisko bolo iné. A tak sa dopustili voči Bohu podlosti a klamstva. Jób týmito slovami priateľov varuje a podáva im tak pomocnú ruku, aby ich uchránil pred Božím trestom. Za týmto Jóbovým napomínaním môžeme vidieť lásku, pretože im chce predstaviť Boha iného, ako si ho oni vykreslili. A to je to, čo sa nám treba od neho naučiť- napomínať ľudí v láske. Nie vždy vieme takto v každodennom živote konať.