Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. júna 2000

V Hospodinovi sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Si smutný/á? Niečo Ťa trápi? Tak veľmi túžiš po radosti a nevieš, kde ju máš hľadať? Nevieš, kde sa máš obrátiť? Nevieš, z čoho sa máš vôbec radovať? Možno si v živote veľmi skúšaný/á, prešiel/a si už cez mnohé súženia a prekážky. Možno ťa opustil niekto blízky a tvoje srdce je naplnené smútkom, a o radosti nemožno ani hovoriť. Ale i napriek tomu mám pre teba radostnú správu, z ktorej sa môžeš ustavične tešiť. Je to radosť zo spasenia, ktorá sa ponúka aj tebe. Túto radosť ti nikto nemôže vziať, hoc by si v živote prechádzal/a akýmikoľvek skúškami či súženiami. Táto radosť nie je niečo statické - nehybné, neživé, ale táto radosť je dynamická. Je to hybná sila, ktorá ťa prevedie cez všetky ťažkosti v živote. Boh i teba pozýva, aby si mal/a účasť na tejto radosti, ktorá nemá byť len niečím náhodným, nárazovým, ale sa má stať tvojím „životným štýlom“.