Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. júla 2000

Na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá. Istý človek sa dozvedel, že k nemu má prísť Boh. „Ku mne?“ skríkol. „Do môjho domu?“ Behal po všetkých izbách, hore a dole schodmi. Svoj dom videl odrazu inými očami. „Nemožné!“ kričal. „V tomto neporiadku nemôžem prijať návštevu.“ Pootváral dvere a okná. „Bratia! Priatelia!“ kričal. „Pomôžte mi poupratovať! Ale rýchlo!“ Cez husté mračná prachu videl, že mu niekto prichádza na pomoc a tak sa spolu dali do práce. „Dokážeme to!“ povedal ten druhý a celý deň sa trápili. Keď sa zvečerilo, išli do kuchyne a prestreli stôl. „Tak,“ povedal človek, „teraz môže prísť Boh na návštevu! Kde je tak dlho?“ „Ale veď som tu už dávno!“ povedal ten druhý a sadol si za stôl. - Boh sa zjavil človeku zrozumiteľným spôsobom. Slovo sa stalo telom. V tom sa zjavila Božia sláva na tomto svete. Boh sa skutočne stal v Ježišovi Kristovi človekom.