Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. júla 2000

Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Stalo sa. Zomrel, zabil sa úplne nezmyselne a nelogicky 13-ročný chlapec, ktorý mal byť o týždeň konfirmovaný. Hrozné nešťastie. Bol to dobrý, milý a šikovný chlapec, navyše syn matky, vdovy po tragicky zomrelom manželovi a otcovi tohto chlapca, ktorý vlastne stál na mieste otcovom, bol oporou, alebo stával sa ňou. Nutne sa táto matka pýtala: Je Pán Boh spravodlivý? Je dobrý? Je láska? A nebola v stave povedať, že je. Stále sa jej, ale aj mnohým ďalším natískala odpoveď, že Boh nie je spravodlivý, keď toto dopustil. Dnes po niekoľkých rokoch od tejto udalosti však všetci začíname poznávať, že predsa práve tá chvíľa bola pre tohto chlapca tou najpríhodnejšou, aby opustil tento svet. Boh sa nikdy nepomýlil a nikdy sa nepomýli. Vždy bude Jeho konanie to najlepšie a najspravodlivejšie, aj keď sa to nám možno nebude pozdávať a budeme mať možno niekoľko, podľa nás, lepších riešení danej situácie. Lepšie pre nás je, aby sme túžili spoznávať stále viac práve túto Božiu spravodlivosť, dobrotu a lásku, ktorá sa nám zjavila v Pánu Ježišovi Kristovi. Staneme sa šťastnými – blahoslavenými a toto poznanie naplní náš život.