Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. júla 2000

ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. V prvom momente nás môže prekvapiť Ježišov paradoxný výrok. Ako keby Ježiš ospevoval utrpenie, ktoré je príčinou žalostného stavu. Kristovo blahoslavenstvo nás chce učiť, že aj na utrpení a žiali je niečo pozitívneho, aj keď to spôsobuje bolesť. Bolesť je signálom, že čosi sa v organizme narušilo a nefunguje správnym spôsobom. To núti človeka konať tak, aby nastal uzdravujúci proces. Utrpenie je mnohokrát takým detektorom duchovného zdravia, či funguje správny vzťah k Pánu Bohu. Mnohokrát, až keď je človek položený utrpením na lopatky, začne sa dívať hore. Iba pri pohľade smerom hore si začne uvedomovať chyby života, ktoré narušili jeho vzťah s Bohom. Začne meniť jeho hodnotový svet – začína ozdravujúci proces. Od utrpenia cez pokánie prechádza človek k radosti. Ježiš to dobre vedel. Až ťa raz Pán položí na lopatky, dívaj sa vytrvalo hore. Vtedy prežiješ platnosť Kristovho paradoxného blahoslavenstva. Nájdeš potešenie uprostred žalostenia.