Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. júla 2000

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. Dnešná doba je zameraná na výkon. Často sa hovorí: Ak chceš obstáť v živote, musíš byť šikovný, silný, veľa vedieť, byť dobre materiálne situovaný, pekný, využívať čas a situáciu na svoj prospech. Ľudia, ktorí podajú väčší výkon, sú viac obdivovaní a majú u ostatných úctu a slávu. Čím však prerazíme pred Bohom?! Aký výkon podáme, aby sme obstáli v očiach Božích? Všetky pokusy ľudstva, hoci aj náboženské, v tomto smere zlyhali. Je to márna sizyfovská perspektíva. Až keď si človek vážne uvedomí svoju kapituláciu pred Bohom, vtedy mu noc beznádeje prerazia lúče slov: „On sa mi stal záchranou.“ Táto kapitulácia človeka pred Bohom nie je jeho prehra, ale víťazstvo, lebo iba vtedy pochopí ponuku Božieho spasenia v Ježišovi Kristovi. Jediný výkon, ktorý Boh od teba očakáva, je tvoja kapitulácia pred Ním. Len v pokání nájdeš prístup k milosti.