Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. júla 2000

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli. Na výrok: „Jedni neste bremená druhých...“ sme si už v cirkvi nejako zvykli. Dobre znie v našich ušiach a skrýva v sebe tajnú útechu. Nikto z ľudí sa nesmie zlomiť pod svojím bremenom. Pán Ježiš Kristus nám plasticky vo svojom živote predstavil, čo to znamená. On vzal na seba naše previnenia, aj keď sám s tým nemal nič do činenia. Ale práve skrze to povstal nový život, nový svet, nová realita. V živote si možno všímame bremená svojich blízkych, problémy, s ktorými nás niečo viaže. Ale ľudí oslovuje iba nezištná pomoc, bez vypočítavosti. Slovo „neste“ nás nenecháva iba v mapovaní krízových stavov a teoretizovaní nad nimi, ale nás vyzýva k priamej účasti na bremene iných. Má rôznu podobu v živote. „Niesť“ znamená konať dobro, povedať povzbudivé slovo, odpúšťať. „Niesť“, to je aj prijatie iného so všetkými jeho chybami, modliť sa za niekoho. V slove niesť je zahrnutá celá škála nových možností, pomocou ktorých sa napĺňa Kristov zákon. Kresťan, ktorý zabúda na praktický život lásky, možno má vybudované základy a múry kresťanstva, ale chýba mu strecha, ktorá všetko dokončuje a zastrešuje. Do takého kresťanstva „zateká“, a preto sa určite časom rozpadne. Nezateká aj do tvojho kresťanského života?