Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. júla 2000

Preorte si úhor, lebo tu čas je hľadať Hospodina! Zdá sa nám, že človek vie pre seba využiť všetko. Iného človeka, prírodu, aj výdobytky vedy. Len jedno nevie: využiť naplno čas. Svoj čas, ktorý má k dispozícii, ten skôr zneužíva. A veľmi. Niekedy až brutálne a arogantne. Mrhá ním, ako by ho mal nazvyš. Nevie ho doceniť. Necíti jeho vzácnosť. Spozná to až potom, keď ho už má málo. Keď je neskoro. Potom vie o jeho cene. A bol by rád, keby čas zastal, alebo sa vrátil. Preto naučme sa využívať čas, naučme sa ním dobre hospodáriť, lebo už sa nebude opakovať. Je nám daný na tomto svete len raz, a už nikdy viac. Využitím tohto zvereného času, tohoto vzácneho daru, je aj hľadať Toho, ktorý nám ho dal. A aby sme Ho našli, musíme zúrodniť aj to v nás, čo dosiaľ ležalo úhorom. Musíme aktivizovať lásku, oživiť vieru, nechať sa viesť nádejou. Už nie je v tvojom živote čas na úhory. Už by viera nemala v tebe driemať. Musíš ju prebudiť, preorať. Musíš ju priviesť do života, aby sa prejavila v tvojich slovách, v tvojich skutkoch a v životných postojoch. Potom sa osvedčíš ako múdry, ktorý dokáže využiť čas mu zverený.