Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. júla 2000

Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie. Pamätáš sa ešte na svoje detstvo? Z úst tvojich rodičov ti neraz zneli slová výstrahy, napomenutia: Nerob to! Nedávaj sa na to! A dobre bolo, keď z úcty a bázne pred rodičmi si ich poslúchol, keď si prijal ich napomenutie. Veď chceli mať z teba dobrého syna a dobrú dcéru. Boh prisľúbil, že ťa chce posvätiť v tvojom živote, že ťa chce oddeliť od zlého, že ťa chce mať pre seba, aby si bol Jeho synom, Jeho dcérou. To je veľké Božie zasľúbenie: Máš patriť Bohu ako Jeho milovaný syn a milovaná dcéra. Máme teda láskavého, milujúceho Otca, ktorý nám chce dobre. Má však podmienku: Prijmeš moje napomenutie, ktoré je obsiahnuté v živých slovách Biblie, Božieho slova. V bázni Božej preto konajme a dokonajme svoje posvätenie.