Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. augusta 2000

Hospodinu, svojmu Bohu, slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu. Každý z nás zažíva to, čomu sa hovorí neistota. Cítime neistotu, pretože nemáme na konte toľko finančných prostriedkov, koľko by sme práve potrebovali. Nie sme si istí láskou svojho partnera, či typom vzdelania, ktorého sa nám dostalo. Neistí sme kvôli svojmu zdraviu, veku, či vzhľadu. Ale odpovedzme si na otázku: Pomohla nám naša ustarostenosť odstrániť konkrétny problém alebo bola skôr nežiadúcim bremenom? „Nebuďte ustarostení,“ – povzbudzuje nás Božie slovo. A stavia nám pred náš zrak nebeské vtáctvo a poľné ľalie. „Pozrite vtákov nebeských...“ Vtáčik lieta, spieva, stavia hniezda a vyvádza mláďatá. Je to jeho práca, ale tá ho neživí. Vtáčik ani neseje, ani nežne a predsa by zahynul hladom, keby nelietal a nehľadal si potravu, ktorú Pán Boh pre neho pripravil. Rovnako i človek má pracovať s vedomím, že ho neživí jeho práca, ale dobrotivý Boh, ktorý ľudské úsilie požehnáva. Lebo bez Božieho požehnania je márne ľudské namáhanie. Preto nebuďte ustarostení, ale dôverujte Otcovi nebeskému, ktorý sa postará o Svoje deti, ktoré Ho o to prosia.