Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. augusta 2000

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň. Nasledujeme len toho, komu veríme. Veríme len tomu, kto svoje sľuby dokazuje aj činmi. Nielen slová Šalamúnovej modlitby, ale aj vlastná skúsenosť nás presviedčajú, že Pán Boh plní svoje sľuby. Preto sa dnes schádzajú kresťania v chrámoch po celom svete, aby modlitbami a piesňami oslavovali Hospodina, aby Mu ďakovali za Jeho vernosť. Dnes sa schádzajú kresťania v chrámoch, aby spoločne počúvali Božie zasľúbenia. Robia tak preto, lebo sú presvedčení a veria, že Ten, ktorý dáva sľuby, môže ich aj splniť. Kto verí Božím slovám, nebude zahanbený.