Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. augusta 2000

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému, a biednych, bezprístrešných voviesť so svojho domu? Jeden muž sa prechádzal po meste. Na prechádzke videl žobrajúce deti, oblečené v obdratých vyrastených šatách. V myšlienkach sa obrátil na Pána Boha: “Bože, ako to môžeš dopustiť?! Prosím Ťa, urob s tým niečo!” Večer videl v Správach hrôzostrašné zábery - zabitých ľudí, deti umierajúce od hladu, množstvo utečencov. Znovu sa modlil: “Pane, na svete je toľko biedy. Urob s tým niečo!” V noci mu Boh odpovedal: “Ja už som s tým niečo urobil - stvoril som teba.”