Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. septembra 2000

Hospodin Boh pojal človeka a umiestil ho v záhrade Éden, aby ju obrábal a strážil. Prvý text nám pripomína, že Hospodin na úsvite ľudských dejín poveril človeka vznešeným poslaním: obrábať a strážiť Božiu záhradu. Pod klenbou oblohy zem i vodu, zvieratá i rastlinstvo, skrátka všetko mu položil pod nohy. Poslaním človeka bolo, je i zostane: byť šafárom, to znamená služobníkom všetkých, strážcom života. Človek má na zem svojou prácou i svojim bdením vracať raj, aby nebola miestom pekelných múk. Jeho poslaním nebolo a nie je vyhasiť žiaru slnka ani otráviť vzduch či rieku a pritom stratiť Božiu tvár, aj lásku k človeku. - V tomto vznešenom poslaní má nám byť radcom, učiteľom, príkladom i silou Pán Ježiš Kristus. Vo svojich podobenstvách povzbudzuje k bdeniu a vernosti. Ak ťa z milosti obdaril rozličnými darmi, máš nimi posluhovať. A to každý tým darom, ktorý prijal. Ak máš dar proroctva, zvestuj, prorokuj slovo v súlade s biblickou vierou; ak dar vyučovania, svedomito vyučuj; ak dar služby, slúž všetkým zodpovedne a horlivo; ak dar milosrdenstva, dávaj z úprimnej lásky, nie z vypočítavosti pre ľudský chýr! Len tak si zachováš skutočnú tvár Božieho človeka, verného šafára s úctou k životu.