Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. septembra 2000

V krajine spôsobím pokoj a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Mnohí z nás túžia po pokoji. Rozorvané a napäté vzťahy medzi ľuďmi sú žiaľ dnes bežné, „normálne“ a podliehame im neraz aj my - kresťania. Situácia je neraz taká zúfalá, že človek sa pýta sám seba, či je vôbec možnosť nejakým spôsobom dosiahnuť pokoj, aspoň taký, aby sme mali priestor vôbec vedľa seba existovať. Je tu však Boh, ktorý zasľubuje pokoj krajine. Pokoj tým, ktorí sa na Neho obracajú a v Neho dúfajú. To nie je prázdna fráza. To je radostná skutočnosť, ktorú môže každý kresťan zažiť. Boh je predsa Bohom pokoja. Aj Ty môžeš nájsť pred Jeho tvárou pokoj duše. Pred Bohom, ktorý spôsobuje pokoj, ťa nebude môcť nikto vyrušiť. A ešte niečo: Pán Ježiš blahoslavil tých, ktorí tvoria pokoj. Buďme teda aj my tými, ktorým je svár a rozbroj cudzí. Buďme tvorcami pokoja! Začnime od seba, od svojej rodiny, od našich susedov. Odstraňujme zo svojho okolia každý zárodok napätia a konfliktu. Iba tak sa staneme Božími nástrojmi. Boh je Bohom pokoja. Buďme ľuďmi pokoja a nie ľuďmi sváru!