Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. septembra 2000

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Keď dokončíme nejaký ťažký problém, každý z nás si vydýchne: „Šťastne som to zvládol“. Chvíľa, keď dosiahneš cieľ, o ktorý si sa dlho usiloval, je jednou zo šťastných okamihov v živote človeka. Tento pocit však vyvoláva predstavu - JA SOM TO ZVLÁDOL!! Ja, ja a znovu ja. No tí, ktorí majú živý vzťah so svojím Bohom, vedia a vyznávajú - nie JA, ale milosť Božia pri mne. A vtedy na pole svojho života kladieme kameň s nápisom: Až potiaľ nám pomáhal Hospodin, podobne ako Samuel. Kresťan pri zdarnom dokončení svojho diela vidí i v tomto Božiu pomáhajúcu pravicu. A to aj napriek ťažkostiam. Apoštol Pavel vyznal, že sa cítil opustený pri zvesti evanjelia. No tam, kde človek klesá a padá a ľudia od neho odchádzajú, tam stojí Pán a podáva svoju mocnú pravicu. Pán stál pri mne. Aj keď bolo zle, aj keď som bol v koncoch. A nielenže stál. On stojí pri nás a bude stáť. Podaj Mu svoju ruku a On ťa prevedie i úskaliami a temnými údoliami tohoto života.