Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. septembra 2000

Boh učinil ľudí priamymi a úprimnými, ale oni sledovali mnohé výmysly. Človek nikdy nie je hotovým kresťanom, iba sa ním môže vždy viac a lepšie stávať: Každý večer sme zahanbení svojím “kresťanským” správaním sa z dneška. Ale každé ráno môžeme vstať potešení, že dnes to môžem skúsiť ešte raz. Ešte raz začať žiť s nádejou, ešte raz začať rozprávať s blížnym, ešte raz začať všetko znovu. Kresťania by si mali byť vedomí toho, že v tomto sú neustále začiatočníkmi.