Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. septembra 2000

Neroznášaj falošný chýr. Náš prvý text pochádza z biblickej časti Kniha zmluvy. Tu podáva Hospodin po Desiatich prikázaniach ďalšie pravidlá pre svoj ľud. Nejde len o šírenie klebiet, ktoré zraňujú ľudí, ale ľahko sa môžeme stať falošnými svedkami. - Martin Luther v Malom katechizme napomína, “...aby sme o svojom blížnom falošne neluhali, ...ani mu zlý chýr nerobili, ale aby sme ho ospravedlňovali, dobre o ňom zmýšľali a hovorili a všetko v lepšom zmysle vysvetľovali.” - Staroveký Ezop sa opýtal mladíka, ktorý mu doniesol správu, či ju preosial na troch sitách: Či je pravdivá (overená), či je naliehavá a či niekomu pomôže. Mládenec odpovedal záporne. Takú správu múdry muž odmietol počúvať. - Ak úprimne, bez pretvárky, milujeme Pána Ježiša, prijímame Ho ako stelesnenú Božiu Pravdu (J 14,6) a Jeho pravdu šírime medzi ľuďmi (Mt 28,19-20).