Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. septembra 2000

Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Keď čítame Bibliu, máme niekedy tendenciu povedať: “Je to všetko veľmi pekné, ale ja predsa nie som Ježiš ani apoštol Pavel. Ja nedokážem meniť životy ľudí, máme na to farárov, to je ich úloha.” - Naše verše však nemajú na mysli iba nejakú skupinu ľudí, nejakú “svätú smotánku”. Prihovárajú sa ku každému z nás. O úsvite netreba veľa rozprávať, úsvit treba zažiť. Náš život by mal byť spojený s Ježišom. Naše okolie by si malo všimnúť dôsledky tohto vzťahu. Čím bude náš vzťah s Majstrom dôvernejší, tým viac sa bude podobať úsvitu, ktorého jas rastie. Práve naším každodenným spôsobom života môžeme získavať pre Krista druhých ľudí. Potom sa staneme aj my malými odrazmi nielen apoštola Pavla, ale predovšetkým Ježiša Krista.