Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. septembra 2000

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou. Každý z nás už v živote pocítil, čo je to strach. Možno sme zázrakom unikli bezprostrednej smrti, možno to bol strach z niečoho menej nebezpečného. No bol to strach. Aj dnes sa človek stretáva s rôznymi vplyvmi nielen v oblasti hospodárskej, kultúrnej či politickej, ale aj v oblasti náboženskej. Existuje množstvo siekt, ktoré sa snažia zmiasť kresťanov, snažia sa vniesť do kresťanstva prvky, ktoré sú preň neprijateľné. Samozrejmým dôsledkom toho je strach, či rozpoznáme, čo je nebezpečné - strach, či nepodľahneme presile. Do takejto situácie sa môžeme povzbudiť práve našimi veršami. Budeme v strachu dôverovať Bohu?