Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. septembra 2000

Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu. Ak by sa vysokohorský turista neustále pozeral za seba, mohlo by ho to stáť aj život. Na vrchol by sa nedostal. Ak chce kresťan vyjsť na svoj vrchol - žiť raz v kráľovstve s Ježišom Kristom - nesmie sa neustále obzerať za seba. Možno máme vo svojom okolí ľudí, ktorí nám neustále vyčítajú naše predchádzajúce chyby. Musí to byť pre nás skutočne veľkým “povzbudením”. Možno by bolo dobré, keby sme mohli načas pretrhnúť zväzky s takýmito starozákonníckymi mysliteľmi. Mali by sme si nájsť priateľov, ktorí by nás v nasledovaní Krista skôr povzbudili. Ak to neurobíme, sami budeme dobrovoľne chodiť s nákladom, ktorý nás bude brzdiť. Je vari toto výstup na náš vrchol? Snažme sa aj dnes ísť za tým, čo je pred nami.