Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. októbra 2000

Duša mi prahne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Je tu nové dnes - deň novej milosti, deň staronovej ponuky, aby sme kráčali s Bohom. Ide tu o to, či si túžobne žiadame počuť Božie slovo, aby sme poznali Božiu vôľu a Jeho usmernenie pre dnešný deň. Túžba žalmistu - zakúsiť moc Božieho slova - je dôležitá a potrebná pre život veriaceho človeka. Božie slovo je predsa tým najlepším usmernením, v každej životnej situácii, v každom životnom rozpoložení. Čo prežívaš? Čo ťa sužuje a čo zarmucuje? Je ti ťažko? Čakaj v pokore a v pokání na Božiu milosť, prahni po Jeho pomoci, po spáse tvojej duše. Pozdvihujme i dnes svoje srdcia a ruky k Bohu, aby sme tento deň prežili na Božiu slávu.