Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. októbra 2000

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva znať človeku svoje myšlienky. Robinsona Crusoa na pustom ostrove presvedčila jediná ľudská stopa o tom, že na pustom ostrove ešte niekto je. My vidíme v prírode nespočetné stopy Božej stvoriteľskej ruky, ktoré nás presviedčajú o Bohu, ktorý je Stvoriteľom celého sveta. Nebeský Stvoriteľ je vo vzťahu k nám nekonečne vyvýšeným Bohom a Jeho zámery a plány náš ľudský rozum nedokáže plne a dokonale pochopiť. Hoci staviame mrakodrapy, či lietame do vesmíru, naše poznanie je len čiastočným poznaním. Napr. nevieme úplne zodpovedať otázky o živote a smrti. Ani tá najväčšia fantázia nám nestačí na to, aby sme dokonale opísali to „nové nebo a novú zem“, ktoré nám Boh v nebi pripravil, kde už nebude smrti, ani smútku, ani plaču, ani bolesti. Keď o budúcom živote vo večnosti teraz uvažujeme, podobáme sa ešte nenarodenému dieťaťu v matkinom lone, ktoré uvažuje o tom, ako bude vyzerať jeho život a svet po jeho narodení. Na všetky zvedavé otázky zatiaľ nevieme nájsť uspokojivú odpoveď. Ale raz ten deň odhalenia, keď sa to čiastočné pominie, príde. Pre veriace srdce to bude deň radosti, keď sa viera zmení na videnie. Ale kým to veľké odhalenie vo večnosti po smrti príde, musíme sa uspokojiť s tým, čo nám Boh o sebe a o svojich zámeroch s nami dal vedieť. A nie je toho málo. Aj „hmlisté obrazy“ z Božieho slova, stačia bohato na to, aby sme verili a raz boli medzi vyvolenými, ktorí svojho Boha uzrú tvárou v tvár.