Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. novembra 2000

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im a nedráždite ma výtvorom svojich rúk. Sú cesty, s ktorými sme spokojní. Sú však cesty, ktoré sú príliž úzke, dlhé, strmé, kamenisté, plné zákrut, či inak nebezpečné. Pravda je, že s väčšinou ciest nie sme spokojní. - Každá cesta či chodníček nás niekde dovedie. - Otec sa večer vybral hľadať svojho syna, ktorý sa v deň maturity zo školy nevrátil. Hľadal ho po krčmách. Myslel si, že sa syn dal na zlé cestičky. - Nemáme radi zlé cesty. Nemáme radi zlé chodníčky. A predsa nás na nich prichytia naši rodičia, naše deti, kolegovia, farár. Je to vždy vtedy, keď sa riadime iba svojimi túžbami, rozumom či nerozumom. Vždy, keď chceme byť príliš moderní, kamarátski, kolegiálni. Vtedy sme vlastne modloslužobníkmi. - Božie cesty sa od ľudských ciest veľmi líšia (Iz. 55,8n). Preto po nich nejde mnoho ľudí. Ale i dnes môžeme ďakovať Pánu Bohu za Pána Ježiša Krista, ktorý povedal:„Ja som cesta...“ Dnes sa môžeme odvážiť nasledovať Jeho šľapaje. Tá Cesta nás prevedie cez otvorené dvere (Zjav 3,8) do života (Mt 7,13-14).