Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. novembra 2000

Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Viete, aká je najvyššia prekážka v súvislosti s láskou? Prečo máme najviac problémov s láskou? Lebo človek si myslí, že láska znamená – daj mi! Daj mi lásku! Daj mi, čo potrebujem! Daj mi podľa mojich túžob! Daj mi, daj mi – lebo ja chcem! Či to je naozaj láska? Biblia nám ukazuje celkom inú lásku. Božia láska znamená: „Ja, Tvoj Boh, ti dám. Ja mám všetko pre teba pripravené.“ Láska, akú ju chcel a chce Pán Boh – znamená: ja dávam druhému. Keď som ženatý, snažím sa všetko dobre robiť pre môjho partnera. Nie očakávať – ale dávať. Bez podmienky, bez očakávania. Len tak – z lásky. V dobe Jákoba ešte nebola Biblia, slovo Božie. Jákob však poznal Pána Boha krátko – a dozvedel sa, že On je bohatý, dobrý, milostivý Boh. Jákob celkom dobrovoľne sľúbil Pánu: „Ja ti dám zo všetkého desiatky.“ Pán Boh ho nenútil: „Daj mi tento sľub, len potom ti darujem hojnosť.“ - Aký je náš postoj k Pánu Bohu? Milujeme Ho z celého srdca, alebo milujeme len Jeho dary? Ak Ho milujeme – radi Mu chceme dať aspoň 10% späť – nie z povinnosti, ale z vďaky. - Možno dnes je ten deň radosti i spasenia aj pre vás, aby ste sa rozhodli celým srdcom nasledovať Pána Ježiša Krista – a dať Mu dary z lásky a z vďaky, a zároveň slúžiť iným bratom a sestrám vo viere, ktorí nás potrebujú. - Požehnanú nedeľu.