Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. novembra 2000

Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému. Človek spoznáva zlo cez zákon Boží. Vidíme zlo okolo nás i v nás. Pretože sme spoznali aj dobrotu Božiu, túžime sa zla zbaviť. Srdce je symbolom našej duše, toho najvnútornejšieho v nás. A my chceme svoju dušu, svoje srdce pred zlom ochrániť. Sami to však nedokážeme. Kliatba dedičného hriechu je v našej náklonnosti k zlému. Kam sa teda obrátiť? Späť k prameňu dobra, k Dobrému, lebo „dobrý je len Boh“ (L 18,19). A preto nás Jeho Syn naučil prosiť: „Zbav nás zlého.“ Nech túto našu naliehavú a úprimnú prosbu dnes vypočuje.