Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. novembra 2000

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina. Vyrovnávanie účtov prebieha dnes bezuzdným šialenstvom vydierania, týrania a vraždenia. Tak sme schopní konať my, ľudia. Odhalil to už Pán Ježiš v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21nn). Akoby sme si neuvedomovali skutočnú výšku vlastných dlhov oproti Pánu Bohu. Napriek tomu, že by sme naše podlžnosti voči Nemu nikdy nevyrovnali, nevieme sa zo zmierenia s Ním úprimne tešiť. Preto potrebujeme počuť zvesť o Kristovej službe nám. On nás zmieril s Bohom a povolal nás, aby sme túto dobrú správu niesli, a tak slúžili našim blížnym aj dnes.