Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. novembra 2000

Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! Veď Hospodin je veľký Boh. Každý deň je darom z milosti. Aj keď sa mnohým ľuďom zdá, že dni prichádzajú automaticky - ráno. Myslia si, že svet, čas môžu existovať aj bez Boha. Ale táto sebaistota, samozrejmosť, sú sebaklamom. Bez ohľadu na našu ľudskú priazeň, Boh je a bude veľký. Boh je Pánom a aj keď nie je závislý od našej vďačnosti, rád ju prijíma ako prejav našej dôvery k Nemu. Znamená pre nás vzťah s Ním len nepríjemnú povinnosť? Kde je teda naše nadšenie viery, moc Ducha, radostná oslava Stvoriteľa? Rozoznávame, čo je v našom živote Božie a odovzdávame Mu to? Už dnes sa priprav na nedeľu, aby si predstúpil s úprimnou vďakou pred Jeho tvár, zvučne Ho velebil žalmami a vzdal Mu česť, ktorá Mu patrí!