Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. novembra 2000

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa. Psychológ, vychovávateľ, rodič a každý, čo sa stal náručou ustráchaného, spozná, že teplo náručia, objatie, prítulnosť s odovzdanosťou zasiahnutého, strach paralizuje. Je to v slovách - neboj sa, ja som s Tebou. Požehnanie upokojenia sa usídli v ustráchanom už v momente nehy, strach mizne, noc prestáva byť nocou, lebo prišlo svetlo, pokoj a láska. Evanjelizátor Oswald Chambers o takomto dotyku Boha píše: „Akonáhle sa vás dotkne svojou nebeskou slávou, viete, že Božia neha je nevýslovne sladká“ (Zjav 1,17). A nezabudnime, že nás vedie do spoločenstva, kde otvárame náruč i srdce pre blížneho.