Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. decembra 2000

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Svedectvo o Ježišovi Kristovi bolo dôležité a je dôležité rovnako aj dnes. Mnohí sa pýtajú na Jeho pôvod, na spôsob Jeho príchodu, na jeho význam. Mnohí sa pýtajú, čo by On mohol znamenať pre osobný život, pre svet. Všimnime si v dnešných textoch aspoň dve veci: Jeho pôvod je v praveku, On existoval dávno predtým, ako sa narodil v ľudskom tele. On je pravý Boh. Ale on je aj pravý človek. Druhé svedectvo dnešných textov sa týka Jeho významu, či hodnoty. My si ceníme ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom vznešený, významný pôvod, sú z bohatej, či mocnej rodiny. Boh koná opačne. Keď prijíma ľudské telo, vyberá si z najmenšieho, najmenej významného. Nehľadí ľudskými očami, nehľadí na to, na čo my, pozerá k srdcu, pozerá na úprimnosť. Ako my pozeráme na Krista? Aké svedectvo o Ňom dávame v svojej rodine, svojim priateľom? I naše svedectvo je dôležité, mnohí nemajú jasno o Kristovi. Skús si sformovať svoje svedectvo o Kristovi, ak ho ešte nemáš, skús ho povedať niekomu práve dnes.