Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. decembra 2000

Hľa, pred Tvojou tvárou sme so svojím previnením. Plachetnica bola na polceste z Brém do Kanady, keď kapitán vážne ochorel. Keď cítil, že sa neuzdraví, zavolal si kormidelníka a povedal mu: „So mnou je koniec. Nevydržím do prístavu. Ale ako prídem do prístavu Božieho? Povedzte mi, čo mám robiť.“ Kormidelník bezradne odpovedal: „Kapitán, to neviem ani ja. Vždy som si konal povinnosti, ale o Boha a také veci som sa nezaujímal.“ Ani druhý kormidelník a ostatní z posádky nevedeli kapitánovi pomôcť. Ako posledný bol zavolaný plavčík. „Karol, máš doma matku?“ pýtal sa kapitán. „Áno, pán kapitán.“ „Učila ťa modliť sa?“ „Áno pán kapitán a keď ma vyprevádzala na cestu, darovala mi Bibliu.“ „Máš svoju Bibliu, chlapče?“ „Áno, pán kapitán a ja som matke musel sľúbiť, že si denne budem z nej čítať.“ „Prines ju a prečítaj mi niečo, čo mi pomôže pri zomieraní.“ Plavčík doniesol Bibliu a čítal Izaiáša 53. kapitolu. Pri piatom verši zastal a spýtal sa: „Pán kapitán, môžem ten verš tak čítať, ako ma to učila matka?“ „Áno, čítaj!“ A tak plavčík čítal: „Ale On bol prebodnutý pre Karolove priestupky, zmučený pre Karolove neprávosti, On znášal trest za Karolov pokoj, Jeho jazvami sa dostalo Karolovi uzdravenia.“ „Počkaj!“ zvolal kapitán, „čítaj ten verš a dosaď tam moje meno!“ A tak plavčík čítal: „Ale On bol prebodnutý pre Petrove priestupky, zmučený pre Petrove neprávosti, On znášal trest za Petrov pokoj, Jeho jazvami sa dostalo Petrovi uzdravenia.“ Chorý sa chytil tých slov a prosil Boha a pomoc. Tak predsa našiel kapitán cestu do prístavu pokoja. Poznáš ju aj ty?