Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. decembra 2000

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Hospodin vo svojej láske vedel, prečo pripravil nevyčerpateľné tajomstvo noci v Betleheme. Betlehem znamená – dom chleba. Len tam sa mohol stať človekom Ten, ktorý sám seba označil za chlieb života. Stal sa Človekom v maštali, bez domova vtedy a dodnes bez domova v ľudských srdciach. Nedovidíme do hĺbky zmyslu našich životov, našich bolestí, nášho strachu, poníženia telesného i duchovného. Treba sa rozhodnúť vždy znovu. Žijeme v storočí váhavých, ktorí sú radi, keď ich prítomná chvíľa niekde posotí, zmanipuluje a potom v úzkosti bez perspektívy si svoje bydlo upravia, aby ich vo svedomí čo najmenej omíňalo. Nám, ktorí sme sa sami rozhodli vpustiť do svojho vnútra jas betlehemskej noci, otvára sa pohľad aj na koniec, na kríž, ktorý nesie nekonečnú nádej, cestu vždy možných nových začiatkov. Veď nie sme chladní, čo ich nič nezohreje, ale plní horlenia po vždy novom a hlbokom poznaní. Bez Toho, ktorému dali meno Ježiš, sme biedni, čo ako múdri sa zdáme sebe. V Ňom prežívame skutočnosť, že Božie kráľovstvo je medzi nami ako láska v našich srdciach, rodinách, vo svete. Prežívame ho ako chvíle šťastia, zmierenia harmónie. Zbierame v sebe silu pokory prijať všetko v živote ako z Božej ruky, a v skutkoch lásky a pokory slúžiť Božím zámerom. I v zmätkoch sveta i času. Aj vlastného vnútra.