Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. decembra 2000

Pokorným dáva Hospodin milosť. V našej slovenskej mentalite je tak trošku prítomná jedna divná vlastnosť. Keď sa niekto stane hoc aj len nepatrným funkcionárikom a pocíti trošku moci vo svojich rukách, automaticky sa mení jeho pohľad na všetkých vôkol neho. Mení sa jeho prístup a jeho vzťah k iným. Začne byť arogantnejší – kde len môže, dá pocítiť, že on je predsa o niečo väčší od iných. Pri tom možno patrí do niektorej kresťanskej cirkvi. Ak nie permanentne, tak aspoň z času na čas sa stretne s evanjeliom. Niekto možno poznamená: „Jedno sú teórie a iné je prax.“ Viem, že sa teórie v niektorých odvetviach ťažko realizujú v praxi, ale v živote kresťana jedno bez druhého jednoducho nejde. Príklad k tomu dal sám Pán Ježiš Kristus. Celú dobu svojej fyzickej prítomnosti na zemi prelínal teóriu a prax. O čom učil na ulici, to v synagóge praktizoval. Kde bola potrebná prísnosť, bol prísny, kde sa javila potreba po pomoci, tam pomohol – poučil i uzdravil, či vzkriesil. Aj v tom najmenšom človeku videl Božie dieťa, za ktoré sa bolo hodno obetovať. Bol a je to príklad aj pre nás, aj pre našu mentalitu. Len pokorným Hospodin dáva milosť.