Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 11. apríla 2011

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. apríla 2011

Utorok, 12. apríla 2011

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Čítať ďalej: Utorok, 12. apríla 2011

Streda, 13. apríla 2011

Neroznášaj falošný chýr.

Čítať ďalej: Streda, 13. apríla 2011

Štvrtok, 14. apríla 2011

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký!

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. apríla 2011

Piatok, 15. apríla 2011

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich z úst.

Čítať ďalej: Piatok, 15. apríla 2011

Sobota, 16. apríla 2011

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 16. apríla 2011

Nedeľa, 17. apríla 2011

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. apríla 2011

Pondelok, 18. apríla 2011

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu?

Čítať ďalej: Pondelok, 18. apríla 2011

Utorok, 19. apríla 2011

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj!

Čítať ďalej: Utorok, 19. apríla 2011

Streda, 20. apríla 2011

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Čítať ďalej: Streda, 20. apríla 2011